Villkor

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR KALEVALA KORU OY:S WEBBPLATS

DESSA VILLKOR MÅSTE GODKÄNNAS FÖRE ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Dessa villkor reglerar användningen av de internetsidor (”webbplatsen”) som tillhör Kalevala Koru Oy (”Kalevala Koru”). Vi rekommenderar att användaren läser dessa villkor innan han eller hon använder webbplatsen. Genom att gå in på och använda webbplatsen godkänner användaren dessa villkor och samtycker till att följa dem. Om användaren inte till fullo godkänner dessa villkor ska han eller hon inte gå in på eller använda webbplatsen.

Genom att godkänna och följa dessa användningsvillkor erhåller användaren en begränsad rätt att använda och visa webbplatsen och materialet som finns på den. Den begränsade användningsrätten medför inte någon användningsrätt till någon immateriell rättighet som exklusivt tillhör Kalevala Koru.
Kalevala Koru har rätt att ändra dessa villkor och begränsa åtkomsten till webbplatsen när som helst.

Villkoren regleras av finsk lag.

 

WEBBPLATSENS INNEHÅLL, RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

På den här webbplatsen finns upphovsrättsskyddat material. Kalevala Koru och namnen på de produkter det tillverkar är varumärken som ägs av Kalevala Koru Oy. Alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter, till exempel registrerade och oregistrerade varumärkesrätter och upphovsrätter till design, patent, domännamn och affärshemligheter, som hör samman med webbplatsen och materialet som presenteras på webbplatsen tillhör Kalevala Koru och dess partner.

All kopiering, överföring, distribution eller inspelning av webbplatsen och dess innehåll eller delar därav är förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från Kalevala Koru. Undantagen från detta beskrivs i dessa användningsvillkor. Användaren har emellertid rätt att hämta och spara utdrag från webbplatsen för privat, icke-kommersiell användning. Vid citat av material från webbplatsen måste källan anges.

Kalevala Koru tar inget ansvar för tredje parts webbplatser som webbplatsen kan länka till, eller för användning av dem. Användaren ska läsa och följa användningsvillkoren för sådana länkade webbplatser. Genom att besöka sådana länkade webbplatser godkänner användaren att de länkade webbplatserna inte står under Kalevala Korus kontroll eller ansvar.

Kalevala Koru garanterar inte att webbplatsen kan användas utan avbrott eller problem, även om företaget gör sitt bästa för att användningen av webbplatsen ska vara avbrotts- och problemfri. Kalevala Koru gör sitt bästa för att se till att innehållet på webbplatsen är så uppdaterat och korrekt som möjligt. Kalevala Koru ger emellertid ingen garanti, och medger inget ansvar, för att webbplatsen är tillgänglig, fungerar, kan användas felfritt, inte gör intrång i rättigheter, är tillförlitlig eller att innehållet på den är korrekt. Webbplatsen presenteras i befintligt skick utan skyldigheter.

Kalevala Koru är inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som orsakats av användning eller omöjlighet att använda webbplatsen eller dess innehåll eller av dessa villkor, oavsett skadans orsak, även om Kalevala Koru på förhand har meddelats om att sådana skador är möjliga. Kalevala Korus skadeståndsansvar är i alla fall begränsat till det som anges i gällande lagstiftning.

Kalevala Koru har rätt att göra ändringar på webbplatsen eller avbryta underhållet av webbplatsen när som helst.

Copyright © Kalevala Koru Oy. Alla rättigheter förbehålls.

! Vår nätsida stöder inte den version av webbläsaren du använder. Uppdatera din webbläsare för en bättre och säkrare upplevelse.