Untamed beauty

Untamed beauty

Untamed Beauty – otämjd skönhet – uttrycker vår vilja att bygga en kedja mellan generationer av starka och självständiga kvinnor.

Otämjd skönhet utmanar kvinnostereotyper 

Vi vill uppmuntra alla att självständigt definiera sig själv, oavsett press och förväntningar från omgivningen. Vi vill berika uppfattningen av kvinnlighet och hur den återges i bilder. Genom att lyfta fram självständiga, självrådande och kunniga individer vill vi uppmuntra var och en att värdesätta sig själv och att tro på sig själv och sina outsinliga möjligheter i världen.

Otämjd skönhet är jämlikhet

Kalevala Jewelry finns till för alla – oavsett kön, ålder, etnicitet, språk, sexuell läggning, övertygelse eller hälsotillstånd.

Otämjd skönhet är hållbar design och berörande berättelser

Kalevala Jewelry är starkt förankrat i den finska kulturen. Genom våra smycken tar vi ställning till omvärlden och fenomen i den. Vi motsätter oss en slit-och-släng attityd. Vår ambition är att skapa tidlösa produkter av hög kvalitet och insiktsfull design. För oss är det viktigt att våra smycken är praktiska och mångsidiga.

Se vår hyllning till kvinnlighet

För vem vill vara vackrast när man kan vara otämjd?

! Vår nätsida stöder inte den version av webbläsaren du använder. Uppdatera din webbläsare för en bättre och säkrare upplevelse.