Villkor för lojalitetsprogrammet

Upphovsman och controller för lojalitetsprogrammet för Kalevala Jewelrys webbutik är:

Kalevala Koru Oy
Hankasuontie 11 A
00390 Helsinki
Finland

Tel.: +358 (0) 207 611 230
E-post: [email protected]

Kunder som handlar regelbundet i webbutiken kan gå med i lojalitetsprogrammet för Kalevala Jewelrys webbutik som erbjuder olika förmåner. Dessa förmåner är bara tillgängliga online i Kalevala Jewelrys webbutik på www.kalevalajewelry.se

Kunden måste vara minst arton (18) år för att gå med i lojalitetsprogrammet eller så gammal som krävs enligt tillämpbar tvingande lagstiftning. För att delta i lojalitetsprogrammet måste användaren uttryckligen acceptera och därmed förbinda sig att följa dessa villkor genom att registrera sig online på www.kalevalajewelry.se.

Medlemskapet i lojalitetsprogrammet för Kalevala Jewelrys webbutik är personligt, och det är bara medlemmar som kan göra köp i samband med det, såvida inte annat meddelas separat.

En förutsättning för att lojalitetsprogrammet ska fungera så bra som möjligt är att medlemmen håller sina kontaktuppgifter uppdaterade på sin personliga kontosida för lojalitetsprogrammet på www.kalevalajewelry.se eller genom att skicka eventuella ändringar av kontaktuppgifterna via e-post till [email protected]

Kalevala Jewelry förbehåller sig rätten att, utan särskilt meddelande, avsluta lojalitetsprogrammet och ändra eller komplettera villkoren för lojalitetsprogrammet. Meddelande om ändringar i villkoren skickas till medlemmen personligen eller genom att en uppdaterad version av villkoren publiceras på Kalevala Jewelrys webbplats en månad innan ändringarna träder i kraft.

Kalevala Jewelry har rätt att avbryta ett medlemskap när som helst om medlemmen bryter mot dessa villkor. Medlemmar kan avregistrera sig från detta lojalitetsprogram när som helst utan uppsägningstid genom att skicka sin anmälan om utträde via e-post till [email protected]

Förutom vad som krävs enligt tillämpbar tvingande lagstiftning, är lojalitetsprogrammet för Kalevala Jewelrys webbutik utformat i enlighet med och styrs av finsk lag.

! Vår nätsida stöder inte den version av webbläsaren du använder. Uppdatera din webbläsare för en bättre och säkrare upplevelse.