Beställnings- och leveransvillkor

Villkor för Kalevala Jewelrys webbutik

Dessa villkor (nedan kallade ”avtalet”) beskriver användningsvillkoren för Kalevala Jewelrys webbutik på www.kalevalajewelry.com (nedan kallad ”webbutiken”), som ägs av Kalevala Koru Oy (nedan kallat ”Kalevala Jewelry”). När en person (nedan kallad ”användaren”) beställer en eller flera produkter från webbutiken (nedan kallade ”produkter”) godkänner användaren att bindas av avtalet.

Kalevala Jewelrys kontaktuppgifter är följande:

Kalevala Koru Oy (org. nr.: 0109579-3)
Hankasuontie 11 A
00390 Helsinki
Finland

Tel. +358 (0) 207 611 230
E-post: [email protected]

 

Användning av webbutiken

Användaren måste vara minst arton (18) år gammal för att beställa produkter från webbutiken.
 
När användaren har lagt en beställning i webbutiken får användaren en bekräftelse via e-post från Kalevala Jewelry och ett bindande avtal ingås mellan användaren och Kalevala Jewelry. Bekräftelsen skickas till den e-postadress som användaren har angett i beställningen.
 
Användaren är ansvarig för alla aktiviteter som sker på hans eller hennes konto och med hans eller hennes lösenord. Användaren är ansvarig för att hålla lösenordet säkert. Användaren garanterar att informationen som han eller hon uppgav vid beställningen är korrekt.
Innehållet i webbutiken (inklusive men inte begränsat till teckningar, bilder, ljud, filmer, grafik och text) tillhör Kalevala Jewelry och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Kalevala Jewelry ger Användaren en begränsad licens att komma åt och personligen använda webbutiken. Användaren får inte ladda ned, reproducera, överföra, kopiera, sälja eller modifiera webbutiken eller någon del av den utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Kalevala Jewelry. Användaren har rätt att skriva ut och ladda ned det här avtalet för personligt bruk.
 
Kalevala Jewelrys användningsvillkor för webbplatsen gäller även för webbutiken.

 

Betalningsmetoder

Följande betalningsmetoder finns för våra kunder:

  • Betalkort (Visa, MasterCard)
  • banköverföring
  • Klarna Faktura
  • Klarna-konto (delbetalningar)

Vid betalning med kreditkort debiteras användaren i realtid via en betalningsgateway. Kalevala Jewelry använder ett system för säkra betalningar som hanteras av ledande finansiella aktörer inom e-handeln i syfte att uppnå största möjliga säkerhet vid betalningar (SSL-teknik). Kalevala Jewelry får inte tillgång till användarnas kreditkortsnummer och de sparas inte i Kalevala Jewelrys databas, inte ens tillfälligt.

Vid betalning av produkter med ett Visa Electron-kort måste tjänsten Verified by Visa för onlinebetalningar aktiveras. Webbutiken verifierar alla kreditkortstransaktioner innan produkterna levereras till köparen. Kalevala Jewelry förbehåller sig rätten att avvisa beställningar för vilka Kalevala Jewelry inte kan verifiera kreditkortstransaktionen.

 

Produktpriser

Produktpriset är det pris som visas för produkten i webbutiken vid tidpunkten för beställningen.

Leverans inom Sverige kostar 140 kr. Dessa avgifter visas separat för varje produkt på sidan med varukorgen.

Alla produktpriser och leveransavgifter visas i svenska kronor (kr).

 

Leveranstid

Vi behandlar din beställning inom två arbetsdagar och skickar ditt smycke direkt till leveransadressen med DHL Express. Beräknad leveranstid inom Sverige är 2–4 arbetsdagar. När beställningen har skickats, skickar Kalevala Jewelry en spårningskod till användarens e-postadress som kan användas för att följa leveransen. Kalevala Jewelry levererar produkterna till den adress som är angiven i beställningen. Kalevala Jewelry garanterar att alla leveranser är försäkrade.
 
Om en produktleverans blir väsentligt försenad, kontaktar Kalevala Jewelrys kundtjänst användaren på den e-postadress som användaren har angett i sin beställning.

Kalevala Jewelry förbehåller sig rätten att leverera olika produkter som beställs samtidigt separat.

Ifall produkten inte levereras och användaren inte har kontaktats av Kalevala Jewelrys kundtjänst, rekommenderas användaren att kontakta Kalevala Jewelry på [email protected] eller via telefon +358 (0) 207 611 230.
 
Kalevala Jewelry förbehåller sig rätten att neka beställningar. I sådana fall kommer betalningar som användaren har genomfört att återbetalas till kontot inom 30 dagar.

 

Garanti

Alla Kalevala Jewelrys produkter har en garanti mot material- och tillverkningsfel. Kalevala Jewelrys garanti gäller inte normalt slitage på grund av användning av produkten. Kalevala Jewelrys garanti gäller inte heller defekter som uppstått på grund av underlåtenhet att ta hand om produkten. Detaljerade skötselråd för Kalevala Jewelrys produkter finns här.

 

Annullering och produktreturer

Användaren har rätt att annullera en beställning innan produkten levererats till användaren. Användare som vill annullera sin beställning måste kontakta Kalevala Jewelrys kundtjänst via e-post och ta med namn, adress och beställningsnummer i e-postmeddelandet. Kalevala Jewelry återbetalar genomförda betalningar till användarens kreditkortskonto inom 30 dagar.
 
Användaren har rätt att lämna tillbaka eller byta en produkt inom fjorton (14) dagar från den dag då användaren mottog produkten. Denna returrätt omfattar inte produkter som tillverkats eller ändrats enligt användarens önskemål. Användaren har rätt att returnera en produkt om 

(ibeställningen har annullerats enligt villkoren i detta avtal genom att ett meddelande skickats till Kalevala Jewelrys kundtjänst på [email protected] inom fjorton (14) dagar efter produktleveransen, eller om produkten har skickats till Kalevala Jewelry inom sagda fjorton (14) dagar i syfte att returnera den;
(ii)produkten inte har använts;
(iii)produkten är i exakt samma skick som när den mottogs av användaren och om alla delar (om tillämpligt) som ingår i produkten finns med i paketet; och
(iv)produkten har återförpackats i sin originalförpackning.

Produkten måste returneras till Kalevala Jewelry så snart som möjligt efter annullering. Vid returnering av produkterna ansvarar användaren för eventuella skador som uppstår under returleveransen. Kostnaderna för returfrakten återbetalas av Kalevala Jewelry till användaren. Det pris som användaren har betalat för de returnerade produkterna återbetalas till användarens kreditkort. Återbetalningen görs så snart som möjligt efter att Kalevala Jewelry har mottagit och inspekterat de returnerade produkterna, dock inte mer än trettio (30) dagar från den dag då Kalevala Jewelry mottog de returnerade produkterna.

Om produkten är defekt eller om den skadats vid frakten, måste användaren informera Kalevala Jewelrys kundtjänst om denna defekt så snart som användaren har uppmärksammat den. Kalevala Jewelry strävar efter att ersätta en defekt eller skadad produkt, men om det inte är möjligt kommer Kalevala Jewelry att återbetala samtliga kostnader för produkten till användaren. Kalevala Jewelry gör inga återbetalningar till användaren förrän defekten på produkten har bekräftats av Kalevala Jewelry. Användaren rekommenderas att kontakta Kalevala Jewelrys kundtjänst för ytterligare instruktioner kring detta.

 

Sekretesspolicy

Kalevala Jewelry skyddar användarens integritet. Personliga data och annan information som erhålls från användaren via webbutiken används enbart av Kalevala Jewelry, förutom då Kalevala Jewelry anlitar en tredje part för att utföra vissa funktioner, exempelvis kreditkortshantering, leverans av produkter och genomförande av beställningar. I sådana fall lämnar Kalevala Jewelry enbart ut sådan information som är nödvändig för att denna tredje part ska kunna utföra sina specifika uppgifter.
 
Kalevala Jewelry överför inga personliga data eller annan information som erhålls från användaren till en tredje part i något annat syfte än att behandla beställningen. Kalevala Jewelry varken säljer, delar, leasar eller hyr ut någon sådan information till någon tredje part av något skäl.
Kalevala Jewelry förbehåller sig rätten att överföra personliga data och annan information som erhållits från användaren till myndigheterna i händelse av överträdelse av tillämpliga lagar och förordningar.
 
Användarens namn, kontaktuppgifter och övriga personliga data som uppgivits kommer att lagras i webbutikens kundregister. Hur informationen i kundregistret används beskrivs i avsnittet om datafilen som finns här.
Användaren har rätt att ta del av, ändra och ta bort sina personliga data som lagrats i kundregistret. Användaren har rätt att ta del av sina personliga data som lagrats i kundregistret kostnadsfritt en gång om året efter en skriftlig ansökan till Kalevala Jewelry. Kalevala Jewelry använder användarens personliga data för att behandla produktbeställningar.
 
Kalevala Jewelry får använda användarens personliga data som mottagits från användaren i marknadsföringssyfte. Användaren har rätt att när som helst förbjuda Kalevala Jewelry från att fortsätta marknadsföra sina produkter till användaren.

 

Ändringar i webbutiken och avtalet

Kalevala Jewelry förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i webbutiken, dess policyer och i avtalet. Om avtalet ändras publicerar Kalevala Jewelry ett meddelande om ändringen på webbutikens startsida. Det modifierade avtalet tillämpas på alla beställningar som görs efter att meddelandet publicerats på webbutikens startsida.

 

Force Majeure

Kalevala Jewelry ansvarar inte för åsidosättande av sina skyldigheter enligt detta avtal eller för förseningar i genomförandet eller för underlåtenhet att uppfylla detta avtal, om detta beror på omständigheter utanför Kalevala Jewelrys rimliga kontroll, inklusive men utan begränsning till bränder, strejker, arbetsrättsliga tvister, krig, naturkatastrofer, handlingar eller ingrepp av myndigheter, defekter hos operatörer, leverantörer, i maskinvara, i programvara eller avbrott eller bristande funktionalitet i nätverk.

 

Ansvar och tvingande konsumentlagstiftning

Kalevala Jewelry ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador, såvida dessa inte orsakats med uppsåt eller på grund av grov oaktsamhet. Detta begränsade ansvar begränsar inte Kalevala Jewelrys ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av oaktsamhet.
Inga villkor i detta avtal begränsar användarens rättigheter enligt tillämpbar konsumentlagstiftning.

 

Tillämplig lag och tvister

Detta avtal styrs av och är utformat i enlighet med finsk lag, förutom vad gäller valet av lagbestämmelser. Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal ska avgöras i Finland vid tingsrätten i Helsingfors.

 

! Vår nätsida stöder inte den version av webbläsaren du använder. Uppdatera din webbläsare för en bättre och säkrare upplevelse.